E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Názvosloví ... rss

LUXFERA

jinak také skleněná tvárnice nebo sklobetonka, je obvykle vyrobena ze dvou shodných skleněných částí, vylévaných do forem a tlakem vylisovaných. Tyto jsou k sobě za tepla přiloženy a tvoří vzduchotěsnou kapsu s mírným podtlakem.Luxfery charakterizuje jejich rozměr, barva, dekor a povrchová úprava. Z fyzikálních vlastností je důležitá tepelný odpor , světelná propustnost, index zvukové neprůzvučnosti a požární odolnost .

SKLOBETON

Sklobeton jako konečný výrobek tvořený betonem, luxferami a ocelovou výztuží. Ze sklobetonu se vytváří svislé i vodorovné konstrukce, které díky použitým luxferám umožňují různou míru prostupu světla skrz konstrukci. Vlastnosti sklobetonu jsou rozmanité a závisí na druhu a množství použitých materiálů. Nosnou konstrukci sklobetonových konstrukcí tvoří výhradně železobetonový (u nosných prvků), nebo betonový (u nenosných prvků) rám.

PREFABRIKOVANÝ PANEL

označuje hromadnou výrobu stavebních dílů. tzv. prefabrikátů (tedy předvýrobu). Jedná se o činnost, která je prováděna ve specializovaných výrobnách (stavebních továrnách). Jednotlivé prefabrikáty bývají vyrobeny nejčastěji z betonu nebo jiné směsi v kombinaci se skleněnými tvárnicemi luxferami. Jednotlivé prefabrikáty jsou pak na staveniště přiváženy z výroby a vlastní výstavba hrubé stavby probíhá formou montáže jednotlivých dílů. Prefabrikace výrazně urychluje, zlevňuje a zefektivňuje výstavbu, minimalizuje mokrý proces na stavbě a u prefabrikátů se dosahuje větších rozměrových přesností.

POVRCHOVÁ KONDENZACE

je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu. Kondenzace (kapalnění) je děj, který je opakem vypařování. Vysoký koeficient tepelné izolace u luxfer poskytuje i ocharnu proti kondenzaci vody na povrchu. Např. při teplotě místnosti 20°C a při relativní vlhkosti 60% se na povrch neprojeví žádné kondenzace až do teploty -3°C. Bodu , kdy se tento jev začíná projevovat říkáme rosný bod.U sklobetonových stěn je určen rosný bod grafem povrchové kondenzace.

napište nám název , který Vás zajímá a není zde ...
Jméno
Text
1GSFv
q8pua
lwtUt
6EIbX
pHjptKQSyLpCqA

zdroj: wikipedie, luxfery.net


Tato kategorie neobsahuje žádné články.