E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: LUXFERY požární odolnost

Požární odolnost sklobetonových konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer

Požární odolnost sklobetonových konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer Protipožární konstrukce slouží k oddělení prostor od případného požáru. Mají tak dvě strany stranu požáru a stranu odvrácenou od požáru. V případě vzniku požáru pak protipožární konstrukce zabraňují , nebo lépe řečeno zpomalují šíření požárů. Používají se všude tam ...

K čemu slouží protipožární konstrukce ?
LUXFERY protipožární konstrukceProtipožární konstrukce slouží k oddělení prostor od případného požáru. Mají tak dvě strany stranu požáru a stranu odvrácenou od požáru. V případě vzniku požáru pak protipožární konstrukce zabraňují , nebo lépe řečeno zpomalují šíření požárů. Používají se všude tam, kde je třeba zabezpečit na odvrácené straně požáru po určitou dobu od jeho vzniku , bezpečné prostředí ( bez ohně, teplotně stálé, bez kouře)pro pohyb a únik osob - únikové cesty a prostory.

Jak se určuje požární odolnost ?

      Požární odlnost protipožáýrní konstrukce se odvíjí od klasifikace jednotlivých prostor - úseků. Na základě toho jaké úseky odděluje se určují jednotlivé parametry požární odolnosti. Samotnou odolnost určuje požární specialista na základě vyhlášky a předpisů, které jasně určují hodnoty odolnosti v závislost na kvalifikaci a využití jednotlivých prostor.

Klasifikace požární odolnosti

      LUXFERY požární odolnostObecně, když narazíme na protipožární sklobetonové konstrukce, určujeme jejich odolnost především časem v minutách. Požární odolnost se pak pohybuje od 15 do 90 min. Požární odolnost v minutách je základním , ale zároveň jen jedním ze tří ukazatelů, určujících klasifikaci protipožární konstrukce.

      Hodnota v minutách nám pouze říká , jak dlouho bude příčka odolávat různým faktorům požáru. Právě to, o jaké faktory odolnosti , tedy čemu konstrukce odolává po daný časový úsek, se jedná, určuje písmenné označení před časovou hodnotou.
Pakliže tedy chceme protipožární sklobetonovu konstrukci, musíme znát přesnou klasifikaci, neboť na ní je závislé použití správných materiálů a především celková cena takové konstrukce, která se může někdy až násobně lišit.

Pro klasifikaci je nutné znát požární odolnost, kterou většinou udává výkresová dokumentace nebo požární zpráva dané realizace a vypadá takto :


RE(W,I) 15-90 DP1-3


- Hodnota R - únosnost a stabilita konstrukce
Tato hodnota udává , že konstrukce bude po stanovenou dobu stabilní s navrženými vlastnostmi.
- Hodnota E - celistvost konstrukce
Tato hodnota určuje mez celistvosti stěny. Laicky řeščeno udává, že po deklarovanou dobu nedojde u konstrukce k mechanické destrukci a proniknutí požáru na odvrácenou stranu požáru.
- Hodnota W - hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce
Tato hodnota určuje množství tepelného toku - vyzařování tepla na odvrácené straně požáru. V praxi se jedná o to, aby po stanovenou dobu na odvrácené straně požáru byla dodržena bezpečná teplota pro ochranu osob. V tomto případě je důležitá teplota prostoru na odvrácené straně požáru.
- Hodnota I - tepelná izolace
Tato hodnota určuje teplenou izolaci konstrukce. Zabezpečuje aby po stanovenou dobu měla konstrukce ( její povrch) na odvrácené straně požáru bezpečnou teplotu. Tato je hodnota je nejdůležitější právě v případě únikových cest a je i nejhůře dosažitelná z hledika použitých materiálů.


Požární odolnost a sklobetonové konstrukce

       LUXFERY požární odolnostSklobetonové konstrukce jsou vynikající protipožární konstrukcí sami o sobě. Již ve většině standardních provedeních splňují kvalifikaci EW15 DP1. Pro vyšší hodnoty odolnosti více jak 15 min či hodnoty EI je nutné používat speciální protipožární tvárnice - luxfery a konstrukční systémy.
       Důležité je mít na paměti, že sklobetonové konstrukce jsou sestaveny ze skleněných tvárnic spojených zdícím materiálem ( malta, beton atd.).

V praxi to znamená, že zakoupením pouze odpovídajících skleněných tvárnic nedosáhneme hodnoty požární odolnosti u celé konstrukce.
V případě protipožárních konstrukcí ze sklobetonu je třeba ve většině případů použít systémy s kompletní atestací na požadovanou požární odolnost. Hodnota odolnosti se pak dokládá samostatným dokladem na konstrukci a samostatným dokladem na použité tvárnice ( u hodnot EI >15 min). Při stavbách protipožárních sklobetonových konstrukcí je třeba také používat protipožární instalační materiály (PU Pěny, lepidla atd.) s příslušným certifikátem, což se v mnoha případech také neděje.
LUXFERY požární odolnostVěnujte tedy v těchto případech zvýšenou pozornost těmto dokladům a vyžadujte je od dodavatele sklobetonových konstrukcí. Ne všichni jimi disponují a mají oprávnění takové konstrukce stavět. V konečném důsledku se může stát i to, že Vám příslušný odbor požární ochrany konstrukci s certifikací pouze na skleněné tvárnice - luxfery neuzná a nemalé vynaložené prostředky přijdou na zmar.

Závěrem...

Sklobetonové konstrukce ze skleněných tvárnic - luxfer - jsou ideální proptipožární příčky, které Vám navíc zajistí prosvětlení prostor a vytvoří velice zajímavý designový prvek. Nalezají využití všude v interiérech a obvodových konstrukcích staveb - fasády, schodiště,výtahové šachty, vstupy do domů a bytů atd.).
Při použití sklobetonových konstrukcí a jejich zadávání dbejte na těchto základních požadavcích :
- existence a doložení požární odolnosti skleněných tvárnic - luxfer
- existence a doložení požární odolnosti sklobetonové konsturkce
¨- existence a doložení požární odolnosti použitých montážních materiálů
- existence a doložení oprávnění k instalaci protipožárních sklotonových konstrukcí
- pořízení fotodokumentace konstrukce před zakrytím pro případné spory

autor: Lebl Radek

foto : luxfery.net

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 160
, wakyar alayne odpovědět
wakyar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1PhaI2UHuMm-m-TH4VF9ucdIeDlb3BlgF
https://colab.research.google.com/drive/1t6uCGcdQPUb1MsJ980uJ7LytLIl8ayFl
https://colab.research.google.com/drive/1-42Pe94gT6PcLZFPn3mcnKWPRIB0Nf6c
https://colab.research.google.com/drive/1rKQ_t0G-51TW3ZnmQbNLh0gYnYWch_nb
https://colab.research.google.com/drive/1lPgUbOu-4V5ORtTUH_QfhR6_E1xr566X
https://colab.research.google.com/drive/1nBUmgIzE3mGDmev0s-PskBXfIP83OVYB
https://colab.research.google.com/drive/1UxYBux_RHUAgWH33266-qzUYXSfMY2fq
https://colab.research.google.com/drive/1AbUrxkXLXBdqtZwYPinIjV1ZGzcCGo5w
https://colab.research.google.com/drive/1doVuRZ_ia6lTQGAn1SmqZJRkfsbkdPHg
https://colab.research.google.com/drive/1XZn6AtLodi63xknZ3csBNg6tU3_Pkr7w
https://game.hiromt.com/217/
, idolmig rosebel odpovědět
idolmig 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Eee2aNixHge6dBn5_sdn2AL3IMU7zWMG
https://colab.research.google.com/drive/11PycdC6PbBOquPmUUZXN-dyoUSpDzzhx
https://colab.research.google.com/drive/1dA0YpcjRoFykJGfgfFKI0e0jot1TR7YN
https://colab.research.google.com/drive/19IcapmQZsKFxC9laMZuBEb6isGq0Ko34
https://colab.research.google.com/drive/1nRvDnQfalPYvS_cziL1HHv8KDA94jtYI
https://colab.research.google.com/drive/1jw5GILu0KuLFuFt-HnSAC7E546tM9E_0
https://colab.research.google.com/drive/1UIWLRCGWBrnSJdG0kqnQvVpwBQSsRl1G
https://colab.research.google.com/drive/1-wH3cM0O1v2dh-pcAA9UwE3scAPq4u92
https://colab.research.google.com/drive/1zydh6sD9Xa1J8oUtNP4hvk2uFAjSnsI9
https://colab.research.google.com/drive/1p6JZJyqU1U7LiXeSG6IOLtJFX7ZZUdQf
https://www.globexbd.com/product/3m-30600-paleyether-adhesive-17-mi/
, sannat nerrone odpovědět
sannat 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1yM6DUklhQHMElJSNr9TeZJ9khXuVdeRt
https://colab.research.google.com/drive/18CyyZxa3tbeJVbQqEIdrcTPhQNnZTkiQ
https://colab.research.google.com/drive/1tPKBEGOuTlcAEnzrgCF3PIPAwYqHJyBf
https://colab.research.google.com/drive/1MW7rEBpD8EW2V5_ac-oAbPmoP24uy3Qo
https://colab.research.google.com/drive/17_6J1Y5CGQDmP1MJk2UWDHusilb35bX6
https://colab.research.google.com/drive/1R8Cyp30lCAjs-thqOR2m7yvHuc2e1FkJ
https://colab.research.google.com/drive/1a9UbYFBRMUwzey-1u6fdKo91BfZaiLuJ
https://colab.research.google.com/drive/1tdCWztB2Unt--gtp7ot3kB9UyA0H-Sxb
https://colab.research.google.com/drive/1e45ah9MiQyxcmJHKdQb6iOXNx2R2dHX5
https://colab.research.google.com/drive/15c_44P9Utv_1uK3Ij82IzbWMpsK7SclX
http://www.philosophylounge.com/nuclear-war-inevitable/
, yelelv emalyne odpovědět
yelelv 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1J__KiWyJkwIH313Z-Z5OCkHtmyHyhnf-
https://colab.research.google.com/drive/1Y3rKDRdexKfhAhitUASTP9LyGb5cyWLZ
https://colab.research.google.com/drive/1VWpxQLPJXksiMLV47mIgbU9MTZyVGUJs
https://colab.research.google.com/drive/1LvFGfsC6PchLlBYDCyBOXoglI1CZU_fW
https://colab.research.google.com/drive/1NS6L75jXIEu3r_upxKrDEjc9ivzq9uDO
https://colab.research.google.com/drive/14iYAOxArui4I12yDiGSxLv6Gdr4i6fpp
https://colab.research.google.com/drive/16R9OJJ1AquxJI5JsbXxkjJ9QTTqMGcH1
https://colab.research.google.com/drive/1s0o-48Tc7OxeLSJK4eFgpdPX2MHgAuXN
https://colab.research.google.com/drive/1jwE0COhjYGfu3Xyu8J22k0OCJPV-7pk4
https://colab.research.google.com/drive/10x6qzWecXfpxNFSaaxlRzQUGTR0ay6Z_
https://www.deadlysins.info/148-edeka-explains-globalization/
, neimir martyza odpovědět
neimir 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1X1QzWvtRXYGJ1MZT79qDTM1vp_tDEpaH
https://colab.research.google.com/drive/11LwsZ8142d91sMJcQ3A7w0zu1C5Umedn
https://colab.research.google.com/drive/1rKA3uSwsx50fnkRjmydWHY5DVrfvRwkC
https://colab.research.google.com/drive/1Pc39DXvtuY98StXrCNfDEsfuPeH3724S
https://colab.research.google.com/drive/1x3Y-e2ifxaUJCQvxHGhDRCIdIL_a9reO
https://colab.research.google.com/drive/1ZRGaGpXjQ8VD_nEp30DYY2uc3xcJc9yo
https://colab.research.google.com/drive/1YWRFZwwBfibIeoFrFBAy6ESYa3fXTwXB
https://colab.research.google.com/drive/1nR_QERfjTOAPztMje1jSnAoAlqOt02cu
https://colab.research.google.com/drive/1NsI0-Jva3_oGZQTPsHctC1hh9koLI8Mj
https://colab.research.google.com/drive/1Xb8GBDGN2eiwrXpr7dAOtF_cF4YfmqdK
http://www.wuyouyi.net/message/message.php?lang=en
, kangbeno fayanah odpovědět
kangbeno 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1_M7W3hGAfsxg_hEtgYNXG8IiqLYiy7IC
https://colab.research.google.com/drive/14dsmhYCb0edYxKLPuaCitcFDgHcZzPb1
https://colab.research.google.com/drive/1Y61Yy9v887LABSCql5VZgNBJSp6T4dGb
https://colab.research.google.com/drive/18EoN7sVga9iZq4n291f8xVLzfAfMyH48
https://colab.research.google.com/drive/1oDpohHWlZ-qmy6YvTrdd1wpmE-yG2Uf8
https://colab.research.google.com/drive/18R6vDvQpLLqKZR38B87pBfYpr6DBG22Z
https://colab.research.google.com/drive/1fECNd3vlihB6XgDPsHOHw7fYOL-eZ01p
https://colab.research.google.com/drive/19DQD4eS6WKuBsrrb9sl706bvtViyM_1w
https://colab.research.google.com/drive/1JauOjzEyqa_3IEck5bouMLxvI8b9ax0B
https://colab.research.google.com/drive/1GEl70vuGHzsdgom8njb_aolGgj8vIwuE
https://aniapress.com/?attachment_id=231
, sirecarl gerrldine odpovědět
sirecarl 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1g6j8VqaA2_wMiku6EwYloXMhc_U4B-jx
https://colab.research.google.com/drive/1tYUHNFcJcdLih6g7DL8AFL-G4kp5Padk
https://colab.research.google.com/drive/1s93AXQirMdwD3GIhXF5uAP79p_rB1vTp
https://colab.research.google.com/drive/1kzc_xRWJQwohQQ3VsvkbdMSbj4Ig3RXX
https://colab.research.google.com/drive/1-YCal2hOMUK6DcHaw6_8ae9oC_B3AnlU
https://colab.research.google.com/drive/1D6of2T00WA_Sky6FIFJRl0PsObU2WTez
https://colab.research.google.com/drive/1nN0pXsDCC0gGwobmYeSiiZ3Eo-8hiQ6s
https://colab.research.google.com/drive/1Ti9tDIg9g3ZOPi_X5pE9qBHG6Wk6IXrE
https://colab.research.google.com/drive/1glYvaeiPX-FyyhiCalUYH02RhJomFgfx
https://colab.research.google.com/drive/1aAi8PTxE_Ctu5h56o7oS7YCh2Hmx2Mvk
https://www.parrondo.org/dt_gallery/defensa-contra-incendios/
, janimark wiline odpovědět
janimark 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1qEQHU8YmzTryHIr4PkzPihvsU7qjlArd
https://colab.research.google.com/drive/1y2CJKRf_G9qVDMFoiuP23AIrkwRZQcHf
https://colab.research.google.com/drive/1EAE6vRxxBTjsuIr0nR_lqWyxqYwr6ysx
https://colab.research.google.com/drive/1OI_Q1LrG3jBEAC6o3hXGjG5jjkCDYjIx
https://colab.research.google.com/drive/1PwpRDoOgroo55cjVXIZULBsiTex-z6yE
https://colab.research.google.com/drive/1TlITVf3O9Exs55emvUea0BmwYXzEimlv
https://colab.research.google.com/drive/1dDwabEOnE9RGw_wciQRzDeWhJc8HxLFD
https://colab.research.google.com/drive/11izUNw7SqZ5L6rqB-cIQb6faUOagWcB3
https://colab.research.google.com/drive/1k2cVOiOIJ_hV6bogVu8tN52EObjVVlmN
https://colab.research.google.com/drive/1MOM8Bml6FKKt7gYNUWWtfuNCDMs1FX76
https://diafarmbel.ru/organomiks-dlja-bobovyh-kultur/
, janshol nicolai odpovědět
janshol 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1OywCouMIt2t0lYIm7mxEUoMIoY3lZmVW
https://colab.research.google.com/drive/152p0Ex4XsjHhLfUu1LBYBWwvZpHPx6Mh
https://colab.research.google.com/drive/1R8OOmyP-fJukkkFpRJLN4e-tMXK0LyV1
https://colab.research.google.com/drive/16YMLUckd4SRLiSa0XFXkv3uV_GXwQ-a9
https://colab.research.google.com/drive/138cgjuGYPT7s954AKIdmjid1VdP6jv_Y
https://colab.research.google.com/drive/1ql9qYXhjJF0BGGW2659UeMwgIW5WUUPB
https://colab.research.google.com/drive/1RGEoBV3jKqNFT8b6rmCJHa9Db8jntMZd
https://colab.research.google.com/drive/1WNKN3cK1OKQmwK1LDN0MtdlKfTJyXIjr
https://colab.research.google.com/drive/101Hc-2Vde1VCkaLfLjQzY7AMS_4fKa50
https://colab.research.google.com/drive/1z2DfIDisTK1dVAAJRpGcF4d95AFwBIz5
https://bybrittanybranson.com/2018/09/white-sparrow-barn-wedding/
, penrfre tanjiro odpovědět
penrfre 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1E42w0D-pyoFs2sNXrzphstxQiFXI7VCm
https://colab.research.google.com/drive/1pYvwEIo8_UE2uPDMqJc8a51BqlkS4VQK
https://colab.research.google.com/drive/1L-MQuJtFKjQ96KdYX9RXDFytEW7RgRVZ
https://colab.research.google.com/drive/1jc7Q5fTLhzvPbMt3NDmvfUeYOQUJobz1
https://colab.research.google.com/drive/1tTdIlg6oF_ccAWXG2A8kz29ba-1O81Q6
https://colab.research.google.com/drive/1UMKM-ewhC8CwhwCIKFMChKF87nNww0q_
https://colab.research.google.com/drive/1cECJdolE52eHymP9zPGYurZdRbFc3O_U
https://colab.research.google.com/drive/1PQcQUbwWQkBRwlIsWp2e2cMZcyVxoAVJ
https://colab.research.google.com/drive/1_zkbeVYqxGZ9sP5IyPFXb0VuSmg6AVdn
https://colab.research.google.com/drive/11BQdYTFFmcIBlt9kR-Z47XVAaRsxY5kG
https://europeflower.ru/product/madmuazel/

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 160