E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 171
, lindclem cristabella odpovědět
lindclem 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1l0X95N-clBD7BosvcCWizc5DkF48D7UB
https://colab.research.google.com/drive/1iFh52bPU6_nZ4PUt6SBZIIW0gO4IRPpq
https://colab.research.google.com/drive/1TBubixAZSEx6NtiMNo2zcnMTxT9MHxjJ
https://colab.research.google.com/drive/14dqlzcvbnvE8gziRUnBCyiFQkGclMJ8P
https://colab.research.google.com/drive/1kdDeqKVvxiy8vFTjR2ET632I86yWbW-x
https://colab.research.google.com/drive/1LJrlGtd3OUepQXuUbzNl9Nw26Gm_nOm5
https://colab.research.google.com/drive/1j-W_jQ5OKETyK7jmy0ppttVNjzpvASyV
https://colab.research.google.com/drive/1ekmdDC7fAfWTLrN2wAI5cBPh0hehkW8v
https://colab.research.google.com/drive/17MBmnU11fwG8EuT9YipLMxYX9wCFXW0R
https://colab.research.google.com/drive/1LFo9o7RpLrG6YP6pzX9mHzRVL7KiFJBB
http://mm.fe.unp.ac.id/news/pengisian-data-alumni-unp?page=45#comment-574412
, macmber bernadene odpovědět
macmber 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1tZZKAp1E4bgOi8adCveFVEKYL-xe0ipg
https://colab.research.google.com/drive/1INu1uKrQbd091Ut-Z06eWZuGQaO9WOG8
https://colab.research.google.com/drive/1Qh8GiQLVGuBUq5cUjs72HRgOAF1PYI_e
https://colab.research.google.com/drive/1MBVd0hpQaA-scU3y24qe9FzN5VPYu-RH
https://colab.research.google.com/drive/1UVrQYWFVTeiHprlZ10bj4IiefGfeYsjq
https://colab.research.google.com/drive/1tlpoyvaCm6NmCTXsE8iCAiIZiBaYE1qo
https://colab.research.google.com/drive/1NvQurGRUJr5HYD_Th3UAuTVRRt42ZzNy
https://colab.research.google.com/drive/1CJxfIsHRxDTiwttnhetNnyMd3-RjSw1v
https://colab.research.google.com/drive/1Omlx97rdsJM_Ep0WKnJ8G0AlD6sljgj5
https://colab.research.google.com/drive/1CSXGp2GG5brq5xGXXAVflME3yB3Qstwg
https://tsumagyo.com/ho%EF%BD%97-to-control
, daenxee letant odpovědět
daenxee 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1aB_9RuKlHcAUJwCkFJ_1dh4RdgYwyAhz
https://colab.research.google.com/drive/1KaOh31gWyZ3gJG015_hVPps2jYEUrkUs
https://colab.research.google.com/drive/1dQQpHw4FnV75E6jpyuYc3HNfhkDQkTqu
https://colab.research.google.com/drive/1afo9LGneMrjlN074Va3NxtyZjfPf59Pp
https://colab.research.google.com/drive/1-62GdQNW3fjR2sJcdgmTnBn9Bch67ya-
https://colab.research.google.com/drive/1mMyO4I_lVF0pX02HtYEEFmc6fCX68orT
https://colab.research.google.com/drive/1_Jqk18mU78yY6PaSQje4ShHbQr1F8ayr
https://colab.research.google.com/drive/1OgwA81iX9zes2joBs_3bbjjTEENHRiLV
https://colab.research.google.com/drive/1K73nE4QDxNcGIdMrf7DR-5sCMZoX8jCV
https://colab.research.google.com/drive/1qBlL7xS1Vd9F1Ts99AZ0TTuwXjVNiene
http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/26/doc/
, westrea rosebele odpovědět
westrea d2cb57a1dd .https://diamondhairs.com.ua/sotsialnye-seti/
, lyndlat hareem odpovědět
lyndlat 50e0806aeb http://referendum.pl/wp-content/uploads/2022/06/BGFax.pdf
https://pteridoportal.org/portal/checklists/checklist.php?clid=7721
http://sourceshop.org/?p=1041
https://opiancona.it/punto-saluto/drkap-crack-free-download-mac-win-latest/
https://corona-station.com/wp-content/uploads/2022/06/ClearProg.pdf
http://www.pilsbry.org/checklists/checklist.php?clid=2582
https://www.madreandiscovery.org/fauna/checklists/checklist.php?clid=11809
https://wakelet.com/wake/ea4Bh3jg2lDVsuLjO9fPE
https://halfin.ru/wp-content/uploads/2022/06/giletali.pdf
https://www.midwestherbaria.org/portal/checklists/checklist.php?clid=63171
http://www.sdkaidina.com/message/message.php?lang=enhttp://spy-online.info/article/49475199.htmlhttps://www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?option=com_kide&g=x
, talkam colyna odpovědět
talkam 50e0806aeb http://noverfood.com/wp-content/uploads/2022/06/ferxand.pdf
https://pm.cd/wp-content/uploads/2022/06/Transolution_Xliff_Editor.pdf
https://www.swbiodiversity.org/seinet/checklists/checklist.php?clid=63452
https://gestionempresaerp.com/plektron-wtcomp-crack-free-download-for-pc-updated-2022/
https://eat-now.no/wp-content/uploads/2022/06/wernkend.pdf
https://babussalam.id/wp-content/uploads/2022/06/savijae.pdf
http://southfloridafashionacademy.com/2022/06/06/unpacker-3-23-crack-download-x64-latest-2022/
https://4c70.com/allmusicconverter-crack-registration-code-free-download/
https://eroticorchid.com/2022/06/06/w32-cleanmbro-trojan-removal-tool-crack-download-mac-win-updated-2022/
http://ibioshop.com/?p=11656
http://www.beaudouin-permis.fr/awwwards-best-websites/https://www.jardinprat.cl/bugambilia.htmlhttps://thegioidungcukhachsan.com/sp/dong-ho-de-ban-clocks-sacona-sn684921
, martmal reinett odpovědět
martmal 50e0806aeb http://xn----7sbahcaua4bk0afb7c9e.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/06/Rebrandly_for_Chrome.pdf
https://inobee.com/upload/files/2022/06/yL2xnDS2KoHximTgUbxI_06_0c4755c62a1f1c069577c004bf462b24_file.pdf
https://santoshkpandey.com/wp-content/uploads/2022/06/caarberw.pdf
https://prachiudyog.com/index.php/2022/06/06/leaklog-crack-pc-windows/
https://infinite-fjord-49585.herokuapp.com/Okdo_Pdf_to_Word_Txt_Tif_Jpg_Converter.pdf
http://www.5280homes.com/?p=48918
https://buzzmyhub.com/upload/files/2022/06/ukojPC92A8GMAgSHS5Kh_06_c3853c95fd3f1a2019103fbb469014d5_file.pdf
http://buymecoffee.co/?p=2819
https://bravahost.com/wp-content/uploads/2022/06/laugfayi.pdf
https://estalink.fun/upload/files/2022/06/MQv6TWzODX9Q5Jsxh3QT_06_f86a1f5240d50c7d20ee1a293951ed93_file.pdf
https://genezis-servis.ru/2018/06/28/perevozka-umershih-v-tshinval/https://swissarmsport.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/https://social1776.com/inidrole
, hillhea syreena odpovědět
hillhea 50e0806aeb https://www.sosho.pk/upload/files/2022/06/vCFzbkKeAZGrO42Rwz2u_06_38425f096edbdcdf796ba9e60750af81_file.pdf
https://www.herbariovaa.org/checklists/checklist.php?clid=16147
https://look-finder.com/wp-content/uploads/2022/06/ThemeEditor_for_Sony_Ericsson_P900_v10.pdf
https://vitraya.io/wp-content/uploads/2022/06/veilyn.pdf
https://rwix.ru/plusdistortion-activation-key-free-download-for-windows-2022.html
https://sissycrush.com/upload/files/2022/06/PYgYWzjF7PcLoQy4Ucy4_06_3f97c7edef0b71fa36f267ca7f1a5606_file.pdf
https://louistomlinsonfrance.com/wp-content/uploads/2022/06/Microsoft_DirectAccess_Connectivity_Assistant.pdf
https://yietnam.com/upload/files/2022/06/cdvxfCnmCb8DvlPRduvP_06_5a38f8dd49096a4c579b640be29bf173_file.pdf
https://sendiios.com/ecrawler-crack-with-keygen/
https://www.canossianepavia.it/busb-crack-full-version-updated-2022/
https://atusalud365.com/dispositivos-implantables-desfibriladores-resincronizadores/http://www.hongku.hk/plus/guestbook.phphttp://radiobez-b.mexican.ru/component/kide/popup
, ulrgre finish odpovědět
ulrgre 50e0806aeb https://funraliregal.wixsite.com/oxovocstel/post/sqlite-studio-crack-license-code-keygen
https://cosmonet.club/upload/files/2022/06/a4krvsVgmx4UYqQDyeZS_06_704e3ece528f4f0add925b86d0b5fd4e_file.pdf
https://altai-travel.com/content/uploads/2022/06/liusrem.pdf
https://neherbaria.org/portal/checklists/checklist.php?clid=10769
https://glacial-anchorage-73493.herokuapp.com/Woven.pdf
https://nvidia-video-card.com/advert/zsoft-uninstaller-2-4-1-keygen-full-version-free-download-x64/
http://steamworksedmonton.com/xilisoft-dvd-to-avi-converter-6-5-1-crack-keygen-full-version-free-download/
https://prestigioapp.com/social/upload/files/2022/06/8GdMUPfeb5QuhJhm8Url_06_19a9a7f352e75714d867359b3a844d5a_file.pdf
https://crimebarta.com/2022/06/06/stuxnetremover-crack-keygen-full-version/
https://www.synergytherm.com/wp-content/uploads/2022/06/Jagware_EML_to_PDF_Wizard.pdf
http://www.evoko.biz/praesent-fringilla-eleifend-dui-sit-amet/https://atlas-teppichreinigung.at/teppiche-selber-reinigen-finger-weg/https://ineckephotography.co.za/spamer-family/
, naytbenn kaelaniah odpovědět
naytbenn 50e0806aeb https://mymuzu.com/2022/06/06/any-resistor-you-like-crack-license-code-keygen-free-download/
https://wakelet.com/wake/5xLa4aXL79qwtNklNhV3_
https://grillreviewsonline.com/news/northbright-chm-tool-crack-product-key-full-latest-2022/
http://www.advisortic.com/?p=23333
https://www.lichenportal.org/chlal/checklists/checklist.php?clid=12438
http://digitseo.org/?p=1335
https://tutorizone.com/wp-content/uploads/2022/06/TrayIt-1.pdf
https://pk-luggage.com/edinamarry-free-tarot-software-2022.html
https://earthoceanandairtravel.com/2022/06/06/sqlite-a-mysql-crack-serial-key-free/
https://lidealist.store/wp-content/uploads/2022/06/System_Monitor_II.pdf
http://eotl.com.au/index.php?site=profile&id=23&action=guestbook&type=DESC&page=1http://satchitanandacomunidad.org/index.php/en/component/kide/http://n.I.gh.T.m.A.re.zzro@masuda-khrs.sakura.ne.jp/hsy/yybbs/yybbs.cgi?list=thread

Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 171