E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 171
, yasmberl rosalei odpovědět
yasmberl 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1qw8_aDyhrEn_3cnGtL62oEWHhQKIO4WX
https://colab.research.google.com/drive/1AlRAodstun8FtoGYUIgtkzKSgfRQDUCs
https://colab.research.google.com/drive/1zapVJE2JBY6H4rjeoAUAhbyoPNLtNCEZ
https://colab.research.google.com/drive/1OO6QnfujH2L2WdKSK5Od8wHoL0sJJ3X1
https://colab.research.google.com/drive/1ydLW9jq3bJ_0B2m46ds3NdtUvWvEY0TZ
https://colab.research.google.com/drive/19nIayc9HjMsNEu64Ojknmy-LZVAsFDM7
https://colab.research.google.com/drive/1ckLxylh9Yy43WiD00XGhDIW2I4zYfNHd
https://colab.research.google.com/drive/1PTjR_6cJphVfJqJDxtN51TghsXV2iXC6
https://colab.research.google.com/drive/1ei-40SnzFVVwwL3Br8ZzU0IJYncu9czF
https://colab.research.google.com/drive/1CwH_FcngVkiio-e4Nc_sgT77YXCleIY8
http://www.hopsuk.cz/index.php?a=45&addpost&page=1
, rhywyan langtry odpovědět
rhywyan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/10fwysmhCkT6Quja58GUoQZLF8hiWFFNI
https://colab.research.google.com/drive/1BhkTpXcZ3r3pfrUzH6GF1ZkuqTyDJT_5
https://colab.research.google.com/drive/1cxyQJVyaitPAlBp-lheT29aJgT-jWpw9
https://colab.research.google.com/drive/1V1UiRgMM3hAFL0NKh2ISpAQHrO_YcTKu
https://colab.research.google.com/drive/12UN0fq-klIKMbtPA8klJp2KHE0aTrJ-D
https://colab.research.google.com/drive/1QIbTutY8J3TW0AGwPLOlZhUiDvkr94ax
https://colab.research.google.com/drive/10gHW2HgbWa3iPasEkRkcr_IP5xqUV6XV
https://colab.research.google.com/drive/15h8Ma-yX9FChp4Usf_yt7k2H4aiwGc-i
https://colab.research.google.com/drive/16FBDUfAoZttvKuauu5k85gftJqCD6_GJ
https://colab.research.google.com/drive/1D2f38zM9egk_SM-9dqGkuhAuapppJBUa
https://cyber-time.ru/mousesports-csgo/
, walluc wallis odpovědět
walluc 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1486xchAMv7cPa_uJPDJWezEXDVpXDl1s
https://colab.research.google.com/drive/1REzKgOsO91m2DVYpY56VLOjBs9XcG9j4
https://colab.research.google.com/drive/1DuAy6dk5_WsWT91michtaChE5w2OdTrm
https://colab.research.google.com/drive/1ZUDlxVeWZMOBhgIVtSceYinHMvUGS5-F
https://colab.research.google.com/drive/11fsEYoeX1tSU4TnxNlLpaKT9IvLJCQke
https://colab.research.google.com/drive/1R5VXnU4TBZQZXfv0h0lCvML5iX-LRBBU
https://colab.research.google.com/drive/1-msBVjL-hIN8QR0wk-Bon-zuqBiDWvrM
https://colab.research.google.com/drive/19wlS-Qje9qHFQ3HbG9NFwJyFU70N0O00
https://colab.research.google.com/drive/1HoJMQYPTKcT0QzUQe4kXjT5dJhFnDmu8
https://colab.research.google.com/drive/1heee8VkLv6iYDKT-Jo9GCVhTl49xd_Xy
http://einkaufsliste.shop/chine/?q=node/94&page=90#comment-2937986
, stindash naethen odpovědět
stindash 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/12MCdt3HJA0OvxtTc6a-dK5Ky2orA3vgf
https://colab.research.google.com/drive/1FkGKfvMc86HzQLw5kXzPN0rVGq08Parx
https://colab.research.google.com/drive/1wld8oPvznkHRO7h0tR60GdL_Eu8DGJQu
https://colab.research.google.com/drive/1TxVHy2aHr77SkOzThJW296wNqtx8kq4p
https://colab.research.google.com/drive/1-7mRpEu52EweuP572nEPf7XYFnUv3sEZ
https://colab.research.google.com/drive/1hKvxb1Y5GZvFd7O6vtO4znwzCaku5ZGP
https://colab.research.google.com/drive/1iTmlIPLuAx0zByclE7aqW9q0SY4ugBSJ
https://colab.research.google.com/drive/1zvmx4LQnF-M2E9DuKMEdIlgJEDLjC2mJ
https://colab.research.google.com/drive/1bc8V7XJuPfV1slg37IcKTlHSVoXqh3bf
https://colab.research.google.com/drive/1leDYlIiN56u2oMVwVI63wiBr9TF2U1GN
http://www.xvideos-fc2.com/27294.html
, laurgeo lemarr odpovědět
laurgeo 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1C5d2EVP9OOBkEN3j1eg6oagRoM5DAr81
https://colab.research.google.com/drive/1Esi7TT5bXMjOFxawx18p_CbfcRzRzdBC
https://colab.research.google.com/drive/1rMVeL6_vuXkKzvekMyCa2JaHTK87AMQo
https://colab.research.google.com/drive/1wM6HzsFnU-J5uWIpEmqtVXhgg4YO-smU
https://colab.research.google.com/drive/1mAzpCv6d86rLsSe-XXrsnbGq6t2CT7_5
https://colab.research.google.com/drive/1994pCV5pzFk-m8M1g_V17MVeYR4wnPCs
https://colab.research.google.com/drive/150_7TjSMHIYEcQF91C4dudStW5RNmldw
https://colab.research.google.com/drive/1hw23rVdqL-ybaI_d0sQD16TG8lZ_64Ch
https://colab.research.google.com/drive/1oSo_5m4xafqBvGYAaIakbFQKfdZ7CTTU
https://colab.research.google.com/drive/1iW028hl0dQtOUSA953X_2cwVNBXni6H3
http://www.herold-huebner.de/headervorstellung-2/
, filinab berthol odpovědět
filinab 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1PPUDFjjaNnOFG5dv8Wbl_OYd3_CsYXKK
https://colab.research.google.com/drive/1zatT-ZpgceF-qxnFbtw5RtICYxwngM52
https://colab.research.google.com/drive/1uPZjPRq7pKzG11QuZGgMupD5PVsMfCy5
https://colab.research.google.com/drive/13M_0bwRE55_MZWr_Ut50ZldUtRmzDrjK
https://colab.research.google.com/drive/1K26z0I0Yy5XDujcliNxwKtiP_TyOJ61z
https://colab.research.google.com/drive/1SEEHUZQ1GBCgebz34eC_qAxzUepEmCV3
https://colab.research.google.com/drive/1sO7zti2BmBNkxMCFB23h31ka6XP-9Kg6
https://colab.research.google.com/drive/1bxOdyW6A5xzQUQH6OTCYMn1Q4ikSO-Lw
https://colab.research.google.com/drive/1nlYLdMkEz-aGlxBRox7CIs_FwX8q-mmP
https://colab.research.google.com/drive/18M1nF9hDnaBWoXYWuK7On9CwNNaDaGwG
http://gaina-group.com/2018/10/10/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E5%BA%97%E3%80%81%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%95%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%81%AF%E7%B2%89%E7%89%A9%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%A5%BD%E3%81%8D/
, gardark raibourne odpovědět
gardark 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ZHiKtw6S0ShL_o-nX9HypoNE1tr9MFqN
https://colab.research.google.com/drive/1aJQE-9jyEXPjI88pxyQOSkpLt3N67uBe
https://colab.research.google.com/drive/1EB8qZcIGOK_evXKZgei0kqBR8pjkV1bm
https://colab.research.google.com/drive/1psCwYN4T2nx-hC4vCg4wLBDAi3R-dzxR
https://colab.research.google.com/drive/1RZO_ydD7C-wEMrz9XXBVwCG4EZqWHaKC
https://colab.research.google.com/drive/1SvYBDfiZmlmcUK-9YEGyILxJGwH1x037
https://colab.research.google.com/drive/1_I-nJpyDkInEs2431Ke8XECzUYwtLxT1
https://colab.research.google.com/drive/1apvXv3CKYFt8Vt9Y93Lo32rAwGQyKRKS
https://colab.research.google.com/drive/1kGjQ7LvRzDZWS2fqB9JzkxaNCM1CrUif
https://colab.research.google.com/drive/16MgQfhCdG1A_4dQUqV6s0TpOVyaq5b8E
http://slimolifilho.com/index.php/2020/11/01/sakorzy-comment-il-vole-le-senat-lapres-francois-fillon-pour-lui-commence/
, casmil izabella odpovědět
casmil 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1ZgronSz6RVKq5gpJaYPqDDKa2WCtz_jy
https://colab.research.google.com/drive/1aQaV0T9dbokHP8wSk-6aMRh03_stpRkP
https://colab.research.google.com/drive/1fSSIzrGXayxqdgHmZa9fkfhOwIpgI2NZ
https://colab.research.google.com/drive/1saogVVQg9i5nHUSWlhq_l6g66cY0ZRB2
https://colab.research.google.com/drive/1e2JbMw1uJD3SfSo9oADnL_dcG-e--2kA
https://colab.research.google.com/drive/1_6jwmJxMBn5olm260b7WfnJUTsom1osE
https://colab.research.google.com/drive/1d7Kiy4-QMLmhDjBaXXP7G-eMKMj6O1Lr
https://colab.research.google.com/drive/1Kf2ET0jrosVwCIDmaP7gAs3OMUGdohWy
https://colab.research.google.com/drive/1XY_Asqx3I5yQnrDdbNdPKl6uNGiwaVVm
https://colab.research.google.com/drive/1XvYFgZLa8Avn2L4OC25SRkLAoTDt99Kq
https://gfil-itsolutions.com/2020/09/04/volatil%D1%8Cnost%D1%8C/
, ardchr lesser odpovědět
ardchr 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1KrqI8oL4eBX7V1WQHwpweDvR0TqVu5-A
https://colab.research.google.com/drive/1XYNVzjkoU1yDK9VXBAE2HOJ2B3PaDb4u
https://colab.research.google.com/drive/11HU6E-UWQVpTXqKAknTM7R_1hR5vpRnR
https://colab.research.google.com/drive/1XIKSbzvKsJcvCjkeHAYfz4ZrXnf7jZxb
https://colab.research.google.com/drive/1vfDlozC-saUaFJ-Ej_PzVnukvw4YMgN2
https://colab.research.google.com/drive/1lDw1S0axL_sehYhRcdAp5AnkCtWsUxs3
https://colab.research.google.com/drive/1SqXjtEw02yAuUMWRO2mA4IY4njh4eEv_
https://colab.research.google.com/drive/1yY8nExSA0mXejna-nwM9EF8x_Nlwsc9O
https://colab.research.google.com/drive/16sbHRUYhL0bBQyWrJS-gdxKTgkS00WxB
https://colab.research.google.com/drive/1w3mtM4bkvUCHTXV7yDsQdhFaSQHUSPUX
http://onetax.com.au/2018/03/31/hello-world/
, chrfan chesney odpovědět
chrfan 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1OU1oWilzzMrjlM4H5CRxYIK90gsfI1lw
https://colab.research.google.com/drive/1DtqYWEURDj2auH9zdOvFFNG7adSdEJHK
https://colab.research.google.com/drive/1pcWYHkgmgzMfJl0FdUlp7QdmXWQjNya3
https://colab.research.google.com/drive/1CPCMn-URUJuNT8T_vYZvMmIxbxJiiq9S
https://colab.research.google.com/drive/1aLGerFuBvC7uGigip1hLNiZu_mA3gja6
https://colab.research.google.com/drive/1cFmpy61mU-EUM5jr7-5fUqrBXgR7JXaD
https://colab.research.google.com/drive/1kfs5WtBT2sLFmFRR1JM4RcqDk5Vb0cTq
https://colab.research.google.com/drive/1rsEhSYPpX6H7B28eyY8Jlho4vyLMgRsp
https://colab.research.google.com/drive/1rzp6x4ne_dGyfQBr89UFg97kM_a2utmV
https://colab.research.google.com/drive/1mD9O0YzDpOph1gXcpH_FI03zHHW5JOp4
https://www.rubencarreto.com/kats-maqueta-101/

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 171