E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 171
, maridare shaide odpovědět
maridare 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/143S5_UDN1J6GnZgjqFrhnodtgFzBMPNP
https://colab.research.google.com/drive/1GXURAowiRU4sVfLEbnvn620elTUqSgu5
https://colab.research.google.com/drive/1qDBPX_i6YnvBr5mQ4vBOXuYje2nOPDmA
https://colab.research.google.com/drive/1ZWz2ylvuH72VsEHLdHoahClIdBo-2Vq8
https://colab.research.google.com/drive/1MWHwtRc6EPvnUKIEr44a9Mgk9DRWg08f
https://colab.research.google.com/drive/1aHuIgy8R7rGAXWOwxoCSSEOpXWcj8tif
https://colab.research.google.com/drive/1Hf5gdn3-ZmaaylhNoKcL2Ee-GChfISqv
https://colab.research.google.com/drive/1YEHO3ijwoVw4gRXNuK67jS5SZZ-j1iLJ
https://colab.research.google.com/drive/1XMYBArqCnFtJEDnf4DF7sU1FJ4nALzeQ
https://colab.research.google.com/drive/1IFRGnX5lQYvqEJa0ZJzwJpWIBHBtq7rH
http://b-ways.sakura.ne.jp/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi
, leiswall cesareo odpovědět
leiswall 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1EJiYlL9SslLJxAp8kasvBNGET7QIbuc5
https://colab.research.google.com/drive/1FpR4l1LBudonPKl-B_udoSlbM34AbtSU
https://colab.research.google.com/drive/1rV_6LnrFCJQAErjDALbdjhs0_xMR2T8X
https://colab.research.google.com/drive/1WHl0v-a6iejs5Ala9swQ0UBfmNgeJML7
https://colab.research.google.com/drive/1nZRgE1X6uB8TEWhjoTssu_R5ZIv2-3Cb
https://colab.research.google.com/drive/1LDnFFRS5c9BF4dqOMT4kJY0rfBWsJ77L
https://colab.research.google.com/drive/1A6DcZtYPdq5tES2C9RvMEi_C1NXk12gN
https://colab.research.google.com/drive/1_EThcBKGg73yZ0JPtC2otTL7f1nCrlN1
https://colab.research.google.com/drive/1MC0bc9ji5_GPH3WcVjh75RoES0i7e6sC
https://colab.research.google.com/drive/1PohEFQenuaITgU_0taV5VjV0DI-Bt_4w
https://www.consalusfisioterapia.it/prodotto/treadmill/
, parnkalo aleanah odpovědět
parnkalo 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1JrH5k_kubjXJFG100YDHWvSXsbuM6hl5
https://colab.research.google.com/drive/122rp9_6_snH0oAG1RoYlvcH4m9KAJjvJ
https://colab.research.google.com/drive/1DIF6ZeOZE1_Rs7EkV66ZF8l7whtlXjtF
https://colab.research.google.com/drive/1QqPPRrM4Bi1pUnYTdo58i4lR2p75bkOf
https://colab.research.google.com/drive/1cA2ckqERWusSQRHjLR30tV0WsATHlSI7
https://colab.research.google.com/drive/1ONLhpIm9cc0z9iMQR5pYx8t_t7TajLdj
https://colab.research.google.com/drive/1KJ22mriq27E78jIL_NBM4t95OrrqmmMH
https://colab.research.google.com/drive/1jZ4OpjST6Ac3JAGGyXr5lY2Xo_GHiAfC
https://colab.research.google.com/drive/1PcQ6N0lDd7Z-SOVhI1g4SmWx0gRfPjEr
https://colab.research.google.com/drive/1Mdqclw79T-HgSqcSL6vlNgm5vLSWQF_v
http://maili.demoe.cn:112/deanspetasti
, adrmar wilabele odpovědět
adrmar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1KVvrjNQcFOyJfPpvwgTuZdeWTXUg1h3o
https://colab.research.google.com/drive/1P616VEjJDX7IzrLHiVSHzs3iAJVrcLNY
https://colab.research.google.com/drive/1chPj9ZRD8_c8PY6orGU4bWJ2V1BRmc0v
https://colab.research.google.com/drive/1GK1cRvXMux2qKEC_OPHaxKaAjs_wfvmy
https://colab.research.google.com/drive/19jgxtCSCdJKKPYFUKj_T21XVksJl6rTs
https://colab.research.google.com/drive/1LFIPeccSU4xNd2PLpZVJqndqNBrqaEox
https://colab.research.google.com/drive/1Hi3Jkf_iCAMURcI8OzALXrrtJ1s5WR1K
https://colab.research.google.com/drive/1KnAhm6A4I--Z3OFaD0gg2NZ07uVTQTuW
https://colab.research.google.com/drive/1Gb_zAfigpoGZu7PR9j4Gk8CZJFF_Wn3a
https://colab.research.google.com/drive/1yrxYD-3_zqoEm34OUw78NsCIzVacqr2U
https://www.claudio-catrini.de/erste-presseveroeffentlichungen-2020/
, salysbe lemarr odpovědět
salysbe 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1bqBTWt4fTO5Am7kgn7mkWkcs_Wj-HnWv
https://colab.research.google.com/drive/1jpP9V4Uhqljv3C7EAWUOLxphGzwxSvwM
https://colab.research.google.com/drive/1-aEqLmCDWV3BkdLxmDb5D2B0Ai-kVp1c
https://colab.research.google.com/drive/1gTY3L3HK-PgGJ0C_3NTSafmMViXrUN-3
https://colab.research.google.com/drive/1JQrmdt4MAGaq-27K_Om3ioeD0VxXmyMd
https://colab.research.google.com/drive/1ZOmscxFxtSMhrMHX1I0qos60wA1yHedz
https://colab.research.google.com/drive/1uslLZpoGZ1ShR5vANi5xxzjcfq7NOmeB
https://colab.research.google.com/drive/1raWv_d43rL3LtkwTBpOU7eJX0K1UJTeO
https://colab.research.google.com/drive/1OAhTCjCYw-cKOAQcVKXEYjZFa6uBUu6n
https://colab.research.google.com/drive/1iR6TJQz96IWLe0D_jpxJD76G2edsErUr
https://archwin.com/energy-efficient-windows-the-difference-between-u-factor-glazing-low-e/
, aleelys benediktas odpovědět
aleelys 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Z9yuInTNROw0g49qsgVwoTdzCg9hUEse
https://colab.research.google.com/drive/1_lbNM3Rd7DqrPcFC_UxF9ZIj6dJM6zfx
https://colab.research.google.com/drive/14v6Zr-dniwE0_v1RhmjQAk06O4D7MS_S
https://colab.research.google.com/drive/15JzA9kCyNe4w6utB4Cn_AttTOnBQ5jyi
https://colab.research.google.com/drive/1tuJXicChSreJBGb85lsN0nADaqMtzvKK
https://colab.research.google.com/drive/1wFojfpzt5IdjV5hKo9lkgxdtDoV1s5z3
https://colab.research.google.com/drive/1pQjjzZ3xm8QkDjELms8zJ8hKDT-VdbkZ
https://colab.research.google.com/drive/150H1ikHKbKj-RAwQVHsYuPQpaoWxjcLW
https://colab.research.google.com/drive/1uz1pBsa-a4-NDbJ0AZ9jhxvPzmmFI223
https://colab.research.google.com/drive/1X8Wicleb9V5IbqDCHkk3GPNTO6IX50Ec
https://www.pmfpartners.com/hardmoneymatters/crowdfunding/
, vyniairl benayt odpovědět
vyniairl 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1mFekFwVgHQoVcreunuGUg2A1Y-8U68uV
https://colab.research.google.com/drive/1mpWqzUXtmYaFwBTTmQ_7_C2lkZsRAiS0
https://colab.research.google.com/drive/1eAv7h59NckoIcRZfXPKq82kDWiCA47U3
https://colab.research.google.com/drive/1jDqt4nk4FQ_cR6_YSzRm4NKAW-7oBoiJ
https://colab.research.google.com/drive/1R7Dwk-B3aH6pMUi6ruH5yeTBJSnTcD5C
https://colab.research.google.com/drive/1hOgzVsTHKsFtR747ZmpjXLnakj4JPWTx
https://colab.research.google.com/drive/1jAq6UTVFhF_LTHYeI4HabdXcTBfqF0jP
https://colab.research.google.com/drive/1Eodg-tEw9dzH2wI17pMASyOuAxKQ7sLE
https://colab.research.google.com/drive/1g-1vYElBGxq4crDDE2YjcXEFwUz2bDL7
https://colab.research.google.com/drive/1lpZSolrVhajLioJq_S1ucdOgA-rt0ADi
http://www.blumenundgarten.de/index.php?section=guestbook
, gisherm valaine odpovědět
gisherm 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1YzgNGzMVV8pUaznB-tsS0sUEp7wOlk7j
https://colab.research.google.com/drive/1cFuyuMp7XAQTxh1-iiLbvlo_kYzVtWGh
https://colab.research.google.com/drive/1RDEuJwm91erywny4pzamc37g5VNbUNbx
https://colab.research.google.com/drive/1qKBB57CUStkdI-2oLvc924UHTqNxeYHd
https://colab.research.google.com/drive/1FebnrXBuEJ1wMPjEUeSPc72US29n-XrO
https://colab.research.google.com/drive/1NwR6HD8549oxKtlXAD3XOAhnYJW8ip7P
https://colab.research.google.com/drive/1f3HoLOhjBq82Ydu8WpXAdPkEHq7mR_cM
https://colab.research.google.com/drive/14aAkmXnX25cfsYfUN2qUGzbWJMaHcz_7
https://colab.research.google.com/drive/1117REw6OSBZOlVXeYtXEKyujK8fBIzeN
https://colab.research.google.com/drive/1hzeSjUBum890kKIbon8zrqqw7olxc-UU
https://baze.ch/konzert-03/
, marnengl monday odpovědět
marnengl 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1aYjpVHQGTGXIwZQSKUg2oGvJ9jCyW-BS
https://colab.research.google.com/drive/1ycYX9LxyhtzNWu9cb-rHwl0mbF0UOkyt
https://colab.research.google.com/drive/1Ht0EofkcGbeew5gXz8ZOrNU0K-w5sBjC
https://colab.research.google.com/drive/14kWSs6vh1VYbTw5n05R9ttAlrF2gzw42
https://colab.research.google.com/drive/1dZg9Axf0_Db5eOM5JMdjQZsKfcAddoRW
https://colab.research.google.com/drive/1oe2w-jVW4CPuId-pWLOFSqcyKlx4I5UQ
https://colab.research.google.com/drive/1-jYJVazfXBoVElb8B5IWTO9Cb_2Iu038
https://colab.research.google.com/drive/15Jt_p9cJmN_vAvlgheTd4SONhvteFGFU
https://colab.research.google.com/drive/1uajJiXfWIs_465ve-zapm7MXsssDft4A
https://colab.research.google.com/drive/1CZkI0qz6W5FJdhyBa3IOe13RJGa5q2gL
https://laflore.ru/sale/ob/predstakaps
, laurily queenett odpovědět
laurily 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1QhH9gQM00RG6-PtvtmHUx8XXmR71JlL1
https://colab.research.google.com/drive/16GQwWRJi-WzPksvDdkQxqBx6lmkyVt4M
https://colab.research.google.com/drive/1SGJ0wlvB-_4XEe_YMVWYAAoLS8gAKrcM
https://colab.research.google.com/drive/1TQA-SU1Dd44TEd6n6gYD9YmgiFLbCn4C
https://colab.research.google.com/drive/1DMzU7Ir4PWZRB_BHmdpJTl9T-IyD6fsJ
https://colab.research.google.com/drive/1EOVRtWUQFCSXWIwNz46c9hl5vmwB2_-J
https://colab.research.google.com/drive/1FBnttuNEAJqvBkXvpwfCaIiaDjz_zuKW
https://colab.research.google.com/drive/1nd4YsS6pV6SicQzMS0ogfAucLsm9i6OY
https://colab.research.google.com/drive/19LrAqylcwPDVdi9-OGfDuqMiC9HffHzZ
https://colab.research.google.com/drive/16k2vpI0N_lD960B2qJOs50Ryw14bHU7m
http://studentlife.co.za/cropped-amber-png/

Strana:  1 ... « předchozí  2 3 4 5 6 7 8 9 10   další » ... 171