E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 190
, nelnoe fayrlee odpovědět
nelnoe c2936d4fca https://sway.office.com/67QVFrXzHVZLZB8u
https://sway.office.com/mFK7lVPXGGt6QxUj
https://sway.office.com/fdhssiNTAaxFTl48
https://sway.office.com/HGYwBW46GpOZyOOO
https://sway.office.com/Jd6guzDBE5QsoZ6N
https://sway.office.com/OEtDljGrT3eIipwO
https://sway.office.com/g5ldQKX5k3nDvQoe
https://sway.office.com/qR7skoQBkmNDWTce
https://sway.office.com/QRPS9mMuQd6DrJSR
https://sway.office.com/enuB9v4vKUfqTMiA
https://pinna2.com/cgi-bin/topobbsk00/joyful.cgi
, jaemnan bethyne odpovědět
jaemnan c2936d4fca https://sway.office.com/9i0Li30TSHrdF30s
https://sway.office.com/nbsbYqyXMH5ZevTd
https://sway.office.com/UtMeW9yaudFUAGNW
https://sway.office.com/hsfQFzTrGOnLIPh3
https://sway.office.com/Dp5ozgxA1QsV4RNT
https://sway.office.com/v6BXqnxzcqzaHE0W
https://sway.office.com/X9AyGN7qCvSlRy90
https://sway.office.com/0VjiSr4jQCRMoB9U
https://sway.office.com/kqQLitwQfYG81A9t
https://sway.office.com/xeG9f40CDUzoEsaB
http://www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:autorisation-de-raccordement-aux-reseaux-publics-onas-1&Itemid=206&lang=fr
, rodtru hassani odpovědět
rodtru c2936d4fca https://sway.office.com/zQ0dCm4C5bbJLbCe
https://sway.office.com/OZpEc6CjZWzINqPb
https://sway.office.com/j93mS9QIiIWwe89l
https://sway.office.com/wQF0hkTXxLEo4U51
https://sway.office.com/kGy07YuV48cWdS6s
https://sway.office.com/mzIwCbxRTQYmmndL
https://sway.office.com/CXhAAJu7NlAaeao5
https://sway.office.com/1O9q1I8cwCTyEOd2
https://sway.office.com/NOlq7axx72M2yxWT
https://sway.office.com/NrBgr9VeTC8aAO6y
https://www.malchuty.org/component/kide/%22%3Ehow
, hedoldy harmonee odpovědět
hedoldy c2936d4fca https://sway.office.com/686ORPWcQbW48uyh
https://sway.office.com/jycwtC9srwdqe3h4
https://sway.office.com/OJoHk5DYs2KNH8CO
https://sway.office.com/TlEkzinOoxc0uz4z
https://sway.office.com/epnMx8VPnnRiwGmz
https://sway.office.com/p4hrexNORXRKuVPb
https://sway.office.com/Nt2PH6x5eXWLOVCT
https://sway.office.com/nWWE1QNH1IrqtZbE
https://sway.office.com/T2fOoVuYx7PtE5bU
https://sway.office.com/CbGhaMxdZy5B7ZA8
http://daietutosupu.sblo.jp/article/188898570.html
, nileyir addilo odpovědět
nileyir c2936d4fca https://sway.office.com/pcLPgvkLLvzUXzGX
https://sway.office.com/G197txK7ABWz8bzs
https://sway.office.com/3tSNRwmRslRfIs2l
https://sway.office.com/ikTnZNIWXeObOWMd
https://sway.office.com/FpRcJYam6Ufs8P4f
https://sway.office.com/vcL1jPpXlsFJuu54
https://sway.office.com/huJfjv9PGLnd3Ctv
https://sway.office.com/GJb0Yci1iDoxFWZZ
https://sway.office.com/no4GzHfoZwaZYt1k
https://sway.office.com/DAqgvIAYpHSJ0WVN
https://cfb.hu/chat/rk=0/-/-/index.php?option=com_kide
, hayemm graynger odpovědět
hayemm c2936d4fca https://sway.office.com/k16sCNTVtbpF1jGU
https://sway.office.com/WKRhVzFc8fZ4FlBA
https://sway.office.com/n0dHoqorUMtSSqNj
https://sway.office.com/HFrSXaSruQNsVjQl
https://sway.office.com/v7YpRfJtDrUETAwT
https://sway.office.com/9dXRyroNHysROws7
https://sway.office.com/G6f7vvHymCIN90D7
https://sway.office.com/sDEwGs7Bne3zS2MO
https://sway.office.com/6t3MTYu5IoTGZl03
https://sway.office.com/eh4TNCvCyRkiUpYo
http://www.zhuldyzfm.kz/ru/news/tomiris-filminin-treyleri-shykty?page=95#comment-268155
, garyrash phrine odpovědět
garyrash c2936d4fca https://sway.office.com/1ReFoeb18UMAYP0Z
https://sway.office.com/CSkqeRXV432dx0NT
https://sway.office.com/QBpKZSTzqrPA6Hot
https://sway.office.com/GD1EAFBqIbIihOi0
https://sway.office.com/vDDfXHCJuc5StNWW
https://sway.office.com/aIrmvMf5GFEu1uaQ
https://sway.office.com/eObirYJABqnjUWcC
https://sway.office.com/NSFMQd0dPJiQ6Vt9
https://sway.office.com/XH0zff3I5GGMmbe3
https://sway.office.com/htLzIOLdC2qCfWWH
http://www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?option=com_kide&goto=google_news
, salevan hajarya odpovědět
salevan c2936d4fca https://sway.office.com/a61NJzoAwobZQyhL
https://sway.office.com/PrsNq49TLywVp6lM
https://sway.office.com/jBrwc11PHaycmKf5
https://sway.office.com/vTK9tx29uAFNHHsC
https://sway.office.com/T2QwiiD5B6jv8tJT
https://sway.office.com/UQ0ffHm7wvoQbh3I
https://sway.office.com/uJviNqVgXROoEpkw
https://sway.office.com/YcJ9m3lEVeToSllW
https://sway.office.com/bU88qOV7B4RppBNK
https://sway.office.com/e2t7ooCGkU3XjIMm
http://www.uzign.com/plus/guestbook.php
, elitam alburtyne odpovědět
elitam c2936d4fca https://sway.office.com/JTx2cACTvPaskC7k
https://sway.office.com/wQjEHbUcWvPDJOfb
https://sway.office.com/CcDcmRp5etnJa88t
https://sway.office.com/G153yJ20Ageo0LKp
https://sway.office.com/pl9S0pyOlgQDA5ZY
https://sway.office.com/Bz1go73mMLRwJS0h
https://sway.office.com/yGrqo79if80v3uca
https://sway.office.com/wsEaV5NS7ix20MYa
https://sway.office.com/hdPy3BFYCFedBjwc
https://sway.office.com/GXMBC7RBKrGA0Zsk
http://forums.boogle.in/showthread.php?tid=139418&pid=467268#pid467268
, marmpadm hawleigh odpovědět
marmpadm c2936d4fca https://sway.office.com/mvSn2vWN269TzhiX
https://sway.office.com/ZQOuo4EUiPiAWEHC
https://sway.office.com/0JUCrgWJSscEDR7I
https://sway.office.com/oMdSCBscq3W7TaGK
https://sway.office.com/9uzl6qmAMCcAuXCr
https://sway.office.com/8Ev1fxCwy7gFk2Mq
https://sway.office.com/8ZwHPc5kBfCUDPo4
https://sway.office.com/juATm2HScHCgfVtO
https://sway.office.com/Y1ijsXmZ0k5F4aTN
https://sway.office.com/qM9T2YmLxwCvm0uC
http://chinaworldstar.com/message/

Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 190