E-LUXFERY.cz

OBECNÉ TÉMA

ODBORNÉ TÉMA

Vyhledávání

Kategorie: Aktuálně. ..., LUXFERY Tepelná izolace

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta

LUXFERY Tepelná izolace - mýty a fakta V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí...

V poslednín době se množí dotazy na tepelnou izolaci sklobetonových konstrukcí, resp. na hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí.

FAKTA

Na úvod je třeba si říci, že hodnota tohoto součinitele konstrukce je složena ze dvou částí.

         První část řeší hodnoty součinitele prostupu tepla pro samotné skleněné tvárnice - luxfery zabudované do sklobetonové do sklobetonové konstrukce. Tento parametr ,díky konstrukci skleněné tvárnice - luxfery a její technologii výroby, dosahuje výborných hodnot.
         Druhá část řeší součinitel prostupu tepla sklobetonové konstrukce, tedy výplně mezi tvárnicemi v rámci konstrukce. Tam je již situace diametrálně odlišná a hodnoty velmi vysoké. Vysoké hodnoty u konstrukcí jsou způsobeny především absencí přerušených tepelných mostů, díky čemuž dochází k vynikajícímu přenosu tepla. Samotná konstrukce svým složením - malta,beton, ocelové armovací dráty - je totiž výborným vodičem tepla.


          Jak je patrné z výše uvedeného, je součinitel prostupu tepla konstrukce kombinací nízké hodnoty u skleněné tvárnice a vysoké hodnoty u konstrukce samotné. Výsledkem je pak hodnota součinitele prostupu tepla ve výši 2,34-2,7 Wm2K1 u celé konstrukce standardního provedení.


Proč je dobré znát hodnotu součinitele prostupu tepla


          Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá především s ohledem na hodnotu rosného bodu a teplené ztráty na ploše konstrukce.
Samotné tepelné ztráty nejsou tak velkým problémem konstrukcí, dá se říci, že se spíše v rámci odborných názorů přeceňují. Výrazným problémem pro prostor se sklobetonovou konstrukcí může však být úroveň rosného bodu . Této problematice jsme se již věnovali v poradně pod názvem "Problém s rosením luxfer ... ".
          Samoté rosení a hodnota rosného bodu , je ovlivněna nejenom vlastnostmi konstrukce, ale především podmínkami na interiérové straně konstrukce. Důležité je , jak vyplývá s grafu , udržet v interiéru ideální teplotu a vlhkost. V případě ,že interiérová teplota je vyšší než 25°C a hodnota relativní vlhosti vyšší než 70% může k rosení při extrémních kliamtických podmínkách - teploty pod -20°C - docházet. Tato situace nastává v našich končinách ale opravdu zcela vyjímečně. Z praxe se dá říci, že v 95% případů se sklobetonové konstrukce nerosí.  


Mýty


           Asi největším mýtem a strašákem předkládaným celou řadou odborníků,je skutečnost, že při rosení dochází až ke stékání velkého množství vody po ploše konstrukce. Z praxe a zkušeností mohu říci, že s tímto efektem se dnes setkáváme již pouze u konstrukcí instalovaných před více jak 15-20 lety, kde ve většině případů nebyla dodržena technologie stavby a kvalita spojovacího materiálu nebo je konstrukce již narušená a to vč. poškození skleněných tvárnic - luxfer. U nových konstrukcí se spárou 5mm jsme tyto problémy za dobu více jk 10 let nezaznamenali.
           Dalším velkým mýtem je dnes názor že celý problém se dá snadno vyřešit speciálními tvárnicemi s nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla. Jak jsme popsali v úvodu, skleněná tvárnice je jen polovičkou celkové hodnoty součinitele, tedy sama o sobě není schopná vyřešit tento problém jako celek, především problém s rosením plochy konstrukce.
           Speciální tvárnice může pomoci drobně snížit tepelné ztráty a opticky i hodnotu součinitele prostupu tepla. Otázkou je , jestli při vysoké pořizovací ceně speciální skleněné tvárnice ( až 5 ti násobek ceny klasické tvárnice) takovýchto tvárnic - luxfer, dostáváme adekvátní vysledek v podobě úspor na nákladech a komfortu bydlení. Obecně se dá říci že spíše ne a nebo v tak dlouhém čase, že se to prakticky nevyplatí.

Jak vyplývá z texu, dokud nezajistíme přerušení tepelného mostu u sklobetonových konstrukcí , což zatím ještě nikdo nvyřešil, lepších hodnot součinitele prostupu tepla se v případě použití klasických stavebních materiálů jako je nejvíce používaná malta a armovací dráty asi nedočkáme.


            Částečným řešením je použití různých tepelně izolačních malt a betonů, kde sice nepřerušíme tepelný most u konstrukce, ale allespoň tyto vlastnosti mírně zlepšíme. Nevýhodou je opětovně poměrně vysoká cena takovýchto materiálů a tím i podobné dilema z hlediska výhodnosti jako při použití speciálních tvárnic. Další velkou nevýhodou tohoto řešení bývá skutečnost, že čím lepší tepelně izolační malta, tím menší celková pevnost takové konstrukce.


Jak z toho ven


Jistě si, po přečtení tohoto článku položíte otázku, co s tím ?

-   U sklobetonové konstrukce v obvodové zdi objektu někdy stačí malé otopné těleso osazené pod sklobetonovu konstrukcí, které pak vytváří po povrchu konstruklce tepelnou clonu a tím značně elimuje negativní vlastnosti konstrukce.

-   Zcela určitě lze doporučit vystavění takovéto konstrukce s min. konstrukční spárou 5mm a následné zaspárování povrchu spárovací hmotou. 

-   Pozornost je třeba věnovat i zdánlivě nesouvisejícím návaznostem jako je zajištění optimálních podmínek v interiéru jako je teplota, vzdušná vlhkost přirozeným nebo nuceným odvětráním interiéru atd.

Závěrem


              Zcela určitě je dobré mít napaměti, při rozhodnutí pro sklobetonovou konstrukci , že není dokonalá stejně jako všechny ostatní.Má své přednosti i nedostatky. S tím musíme také pracovat a na základě těchto informací řešit i její umístění, velikost, provedení atd.


Určitě bych sklobetonové konstrukce nezavrhoval, protože se dnes již používají a lidé s nimi žijí více jak 100 let .Kombinují v sobě více výhod najednou, což jiné konstrukce neumožňují. Nakonec kde najdete spojení dokonalé bezpečnosti, prostupu světla, zvukové izolace , požární odolnosti v jednom výrobku najednou a to ještě za bezkonkurenční cenu. O originálním designu není nutné hovořit.

Závěr tedy zní :
Nebojte se použití sklobetonvých konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer. Výhody převažují nad drobnými nedostatky.

autor: Lebl Radek

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  6 7 8 9 10 11 12 13 14   další » ... 190
, madman readan odpovědět
madman c2936d4fca https://sway.office.com/5tn4DrRD4b1GNE0d
https://sway.office.com/pync9Z160ux5H9oB
https://sway.office.com/atf0wWRiDFuBHCar
https://sway.office.com/3uKirbxyndtALKeq
https://sway.office.com/A2VOvIwKGxaBthT1
https://sway.office.com/q8tsgux2Ae8b4QaV
https://sway.office.com/zqoqAGlDPeqmoIso
https://sway.office.com/3T9c5VvA3fBpCN7y
https://sway.office.com/O7906hjso2DQ6IDb
https://sway.office.com/v6nfNCQmA84MxPLw
http://park8.wakwak.com/~w22/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi
, abyfla zoriah odpovědět
abyfla c2936d4fca https://sway.office.com/9647GbNOrVlDJZpl
https://sway.office.com/6LLdDmZ7tkaiEsRO
https://sway.office.com/SXSJjAKK8U19mt46
https://sway.office.com/JStfdc2DzLFNLzUB
https://sway.office.com/HpirtplHJ2ebTgFO
https://sway.office.com/WE2Oplp8KpVGCSc3
https://sway.office.com/v10DiK6QInTF2Muc
https://sway.office.com/spojAIsM3HyLU50Q
https://sway.office.com/AuPd2szs5utrk9xF
https://sway.office.com/VWtf9p3xcbTIrGhd
http://fisherman.sea-striker.com/bbs/joyful.cgi
, hanssof elmerah odpovědět
hanssof c2936d4fca https://sway.office.com/NAC28Lg1OvqsZave
https://sway.office.com/m64taQh6ijwgVBqO
https://sway.office.com/MIzQGBNsa0Azm4IZ
https://sway.office.com/yiyD0hPFhqBHI0cf
https://sway.office.com/bbOAE989mdjjni3Y
https://sway.office.com/MNGAD6AHLLk038GG
https://sway.office.com/GVVF3kO6jDfEAx18
https://sway.office.com/L8VUqFeszfa22neW
https://sway.office.com/y9CDKVPzCaM3LxlF
https://sway.office.com/uleevUk5OofFKLeS
https://www.ostseetraum-binz.de/g%C3%A4stebuch/
, olwkell maisyn odpovědět
olwkell c2936d4fca https://sway.office.com/2YamZYATB2AZHGd2
https://sway.office.com/v4WYP4Ac36eFrNGm
https://sway.office.com/RrIUGTIJESThUTws
https://sway.office.com/1bD2e35IWVKjfqhp
https://sway.office.com/euw5wcZ0RIcBxeUH
https://sway.office.com/imwludqFEa07WAff
https://sway.office.com/AW7HZoVunOe5ruVL
https://sway.office.com/UZaroOJoVOGBnZrS
https://sway.office.com/RPfLR45HVYkcuo1v
https://sway.office.com/ZvehYbmnn7glgWC4
http://www.snom.ch/gaestebuch.php
, santdel waleigh odpovědět
santdel c2936d4fca https://sway.office.com/GlHUy6QZ5EdU3S91
https://sway.office.com/XHhHcNCsQ5uC4JxN
https://sway.office.com/HNjowwIKS8nIF1mB
https://sway.office.com/wdkHjmH7wSSXVwi3
https://sway.office.com/8yKPfgjPkJiJap6g
https://sway.office.com/s8sszgk7RWtgVFx8
https://sway.office.com/XdCLJUDLHd9xQiyf
https://sway.office.com/1t7Gqs2wynWoAS5k
https://sway.office.com/kz5nY4aGQHyTrFd0
https://sway.office.com/VyBemdzirttFaZpW
http://www.tvxchina.com/plus/guestbook.php
, annehend anatolis odpovědět
annehend c2936d4fca https://sway.office.com/RVUvLuoBC7kSJXZs
https://sway.office.com/v0pbgl3B5TThoLEJ
https://sway.office.com/SG58kEA9j8eVANsS
https://sway.office.com/CjZKEeU38kb3G7Q6
https://sway.office.com/YHtqZNqqDANfiRrK
https://sway.office.com/gBnlr4wnPt5yCAED
https://sway.office.com/9ExXZYQkaUmIl51E
https://sway.office.com/J3RR0773dbuIlMxW
https://sway.office.com/NumshaZDYMDz6Odb
https://sway.office.com/XMWYMLaBozicltpF
https://www.endlichdochhochzeit.de/g%C3%A4stebuch/
, elllov caaron odpovědět
elllov c2936d4fca https://sway.office.com/khuFqupFYFaZWGud
https://sway.office.com/S5J2Yi7BnLhnF7ZG
https://sway.office.com/c2b19ALTF3CcPra4
https://sway.office.com/oAHsp16eb2b8r3DY
https://sway.office.com/MjIqDze7sin12RXh
https://sway.office.com/xZU4f19of6fS0agj
https://sway.office.com/Tt8NQBCp6bi0j1jr
https://sway.office.com/FCBSRof3EDNBOZVZ
https://sway.office.com/f4IKASVeDC1JTsYV
https://sway.office.com/rlomB1BclttAnFWk
http://jycdnhj.com/shownews.asp?id=169
, davogen wylhelmynah odpovědět
davogen c2936d4fca https://sway.office.com/CHznejtetieQigiV
https://sway.office.com/tYTCHWtSBkzfRINX
https://sway.office.com/AXWhPfw7iiDTytVP
https://sway.office.com/QEA3fFTSUxhyEnU2
https://sway.office.com/KvOvdrKllZ9uSgV0
https://sway.office.com/KMPw0sUKLPR0pwrd
https://sway.office.com/mYPMfU931tbVrm3V
https://sway.office.com/HPbA0DbcuORXw9zZ
https://sway.office.com/iPHdLHznk9YCBFFP
https://sway.office.com/UNHJ4URUFQErUYC1
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php
, leshelli jaquie odpovědět
leshelli c2936d4fca https://sway.office.com/SQbnFCUdzTJZX62A
https://sway.office.com/5KL9hi7DeaXW9XKF
https://sway.office.com/ZlLto5fRCl1BkyKY
https://sway.office.com/qylEFYh0a6e9rzSr
https://sway.office.com/EFAnHDEkN4JpTwkO
https://sway.office.com/uiwFGWYGti3BqHfd
https://sway.office.com/30aCADroAVns6jA7
https://sway.office.com/BDBwm1ThNMY2jaEw
https://sway.office.com/EnaNRXblzNAL8qAj
https://sway.office.com/jEyyDIV3HBb2cf6b
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/component/kide/tg.php
, banpanc tamarah odpovědět
banpanc c2936d4fca https://sway.office.com/ocy24DdleOIKyLBC
https://sway.office.com/hdUOImD5ZK2mNKNf
https://sway.office.com/HhTxYGDgB5p1fQsy
https://sway.office.com/irfYC127nJjaotRU
https://sway.office.com/2P0SPLTexLfmnCj1
https://sway.office.com/EnXUV5w74jdFT6la
https://sway.office.com/hWaNa5Sq4WYCnEbP
https://sway.office.com/kQhNUL03IJ9xYKgf
https://sway.office.com/ixLqTLmBFQhnSwJ9
https://sway.office.com/EtDv0wzdMnMurl8G
https://www.construaprende.com/component/kide/-/index.php

Strana:  1 ... « předchozí  6 7 8 9 10 11 12 13 14   další » ... 190